Close Menu

Huisje Boompje Beestje

    Elk jaar komen 8.000 kinderen in Nederland buiten hun schuld in de
    vrouwenopvang en de daklozenopvang terecht. Kinderpostzegels
    ondersteunt deze kinderen graag. Ze zijn vaak slachtoffer van mishandeling,
    verwaarlozing of  huiselijk geweld en komen terecht in een omgeving die
    meestal niet ingericht is voor kinderen. Weg van hun school, vriendjes,
    huisdier en vertrouwde omgeving. 

    Spelen, natuur en dieren hebben een bewezen positief effect op het
    zelfvertrouwen van deze kinderen. Het vermindert stress en maakt dat ze
    beter kunnen omgaan met hun problemen.


Daarom is Kinderpostzegels het project “Huisje Boompje Beestje” gestart. Om te zorgen dat de kinderen hun
potentiële traumatische ervaringen kunnen verwerken, de kinderen in hun kracht te zetten en om hun toekomst
positief tegemoet te kunnen gaan.

In 3 jaar tijd gaan we een groot aantal instellingen voor daklozen- en vrouwenopvang omvormen tot meer
kindvriendelijke locaties. Wij ondersteunen deze instellingen met het inrichten van projecten waarbij dieren en
planten gebruikt worden om deze kinderen echt te helpen. 
Dit doen wij in samenwerking met de Federatie Opvang, IVN, de Hogeschool Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam.

De uitgebreide folder kunt u hier downloaden.

 

Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

 

vooruit met de geit
vooruit met de geit